1.
Alonso Montero X. Sobre a poesía de Florencio Delgado Gurriarán nos seus inicios (1931-1934): poeta das cousas das terras de Valdeorras (ou sexa, poeta matriótico) e, asemade, poeta das causas (ou sexa, poeta cívico, poeta patriótico). BRAG [Internet]. 2023 Apr. 25 [cited 2024 Jul. 19];(383):219-23. Available from: https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/828