1.
Monteagudo H. "Cuita grand’e cuidado" (A 32) / "Coita grand’e coydado" (B 174) estratigrafía da variación lingüística nos cancioneiros trobadorescos. BRAG [Internet]. 2013 Nov. 14 [cited 2022 Jul. 1];(374):209-9. Available from: https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/430