1.
Casal B. Intervención no congreso "Ramón Piñeiro e galeguismo". BRAG [Internet]. 2009 Nov. 3 [cited 2022 Jun. 30];(370):19-26. Available from: https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/329