Alonso Pintos, Serafín. “A liña Do Galego Literario Na gramáticade Carballo Calero”. Boletín da Real Academia Galega, no. 381 (December 20, 2020): 229–238. Accessed June 10, 2023. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/794.