Alonso Montero, Xesús. “A colección Benito Soto, a Primeira Aventura poética Na Galiza Da Posguerra (Pontevedra 1949-1950/1951-1952): Sobre O Seu Inicial Agaleguismo E Outras Notas”. Boletín da Real Academia Galega, no. 380 (December 19, 2019): 291–299. Accessed July 24, 2024. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/774.