Casalderrey, Fina. “A Mestra E a Pegada Do camiño Ensinado”. Boletín da Real Academia Galega, no. 379 (December 18, 2018): 117–139. Accessed July 7, 2022. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/726.