Freixeiro Mato, Xosé Ramón. “Percurso Vital E Intelectual Dun Galeguista Exemplar”. Boletín da Real Academia Galega, no. 378 (November 24, 2017): 441–447. Accessed March 27, 2023. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/704.