Castro, Francisco. “’Os Mortos Daquel verán’: Todo Era Verdade”. Boletín da Real Academia Galega, no. 378 (November 24, 2017): 105–115. Accessed July 20, 2024. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/679.