Carro Rosende, Francisco Xavier. “Polos Buracos Da Memoria”. Boletín da Real Academia Galega, no. 378 (November 24, 2017): 25–34. Accessed July 18, 2024. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/672.