Villares, Ramón. “Xenealoxía Dunha institución: Consello Da Cultura Galega E réxime autonómico”. Boletín da Real Academia Galega, no. 376 (November 20, 2015): 287–306. Accessed July 25, 2024. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/473.