Ferro Ruibal, Xesús. “Filgueira Valverde, Un Profesor-Alcalde Nas Cortes”. Boletín da Real Academia Galega, no. 376 (November 20, 2015): 129–182. Accessed July 24, 2024. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/467.