Monteagudo, Henrique. “"Cuita grand’e Cuidado" (A 32) / ‘Coita grand’e Coydado’ (B 174) estratigrafía Da variación lingüística Nos Cancioneiros Trobadorescos”. Boletín da Real Academia Galega, no. 374 (November 14, 2013): 209–299. Accessed July 1, 2022. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/430.