Pascual Rodríguez, Roberto. “Oportunidades, Eivas E Experiencias; Algunhas conclusións Tras O Ano Roberto Vidal Bolaño”. Boletín da Real Academia Galega, no. 374 (November 14, 2013): 41–66. Accessed June 10, 2023. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/422.