Lorenzo, Ramón. “Arredor Dos ’Eidos’ De Novoneyra”. Boletín da Real Academia Galega, no. 371 (November 7, 2010): 151–171. Accessed July 20, 2024. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/355.