López, Teresa. “Os camiños á Idade Media Na poesía De Uxío Novoneyra”. Boletín da Real Academia Galega, no. 371 (November 7, 2010): 131–144. Accessed July 24, 2024. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/353.