Cabana, Darío Xohán. “Aspectos Formais Da poesía De Novoneyra”. Boletín da Real Academia Galega, no. 371 (November 7, 2010): 53–59. Accessed July 19, 2024. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/348.