Casal, Benxamín. “Intervención No Congreso ‘Ramón Piñeiro E Galeguismo’”. Boletín da Real Academia Galega, no. 370 (November 3, 2009): 19–26. Accessed July 3, 2022. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/329.