Nicolás, Ramón. “Xosé María Álvarez Blázquez: Unha Cala Na recepción Das Súas Obras poéticas Nos Xornais Galegos”. Boletín da Real Academia Galega, no. 369 (October 3, 2008): 189–200. Accessed July 22, 2024. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/320.