Méndez Quintas, Eduardo. “Os Feitos Nas investigacións arqueolóxicas De Álvarez Blázquez”. Boletín da Real Academia Galega, no. 369 (October 3, 2008): 167–188. Accessed August 11, 2022. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/319.