Fernández Freixanes, Víctor. “Memoria De Don Xosé María, Editor”. Boletín da Real Academia Galega, no. 369 (October 3, 2008): 127–131. Accessed July 25, 2024. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/314.