Alonso Girgado, Luís. “Polas Canles líricas De Xosé M.ª Álvarez Blázquez”. Boletín da Real Academia Galega, no. 369 (October 3, 2008): 23–34. Accessed August 11, 2022. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/305.