Barreiro Fernández, Xosé Ramón, and Xosé Luís Axeitos. “Pedagoxía democrática: A Cartilla Constitucional De J.M. Paz Novoa (Introdución á edición facsímile Da Obra)”. Boletín da Real Academia Galega, no. 366 (October 12, 2005): 305–398. Accessed July 19, 2024. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/271.