Barreiro Fernández, Xosé Ramón. “O Tempo histórico De Curros”. Boletín da Real Academia Galega, no. 362 (October 11, 2001): 149–168. Accessed July 21, 2024. https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/212.