Villares, R. “Fernández Del Riego, cónsul Da diáspora Galega (1945-1960)”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 384, Apr. 2024, pp. 257-80, doi:10.32766/brag.384.848.