Alonso Pintos, S. “A liña Do Galego Literario Na gramáticade Carballo Calero”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 381, Dec. 2020, pp. 229-38, doi:10.32766/brag.381.794.