Freixeiro Mato, X. R. “Percurso Vital E Intelectual Dun Galeguista Exemplar”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 378, Nov. 2017, pp. 441-7, doi:10.32766/brag.378.704.