Torres Queiruga, A. “A Presenza Do Relixioso En Carlos Casares”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 378, Nov. 2017, pp. 337-48, doi:10.32766/brag.378.696.