López-Casanova, A. “Carlos Casares En Compostela: Formacion, Compromiso E manifestación”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 378, Nov. 2017, pp. 13-23, doi:10.32766/brag.378.671.