Ferro Ruibal, X. “Filgueira Valverde, Un Profesor-Alcalde Nas Cortes”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 376, Nov. 2015, pp. 129-82, doi:10.32766/brag.376.467.