Monteagudo, H. “"Cuita grand’e Cuidado" (A 32) / ‘Coita grand’e Coydado’ (B 174) estratigrafía Da variación lingüística Nos Cancioneiros Trobadorescos”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 374, Nov. 2013, pp. 209-9, doi:10.32766/brag.374.430.