Nicolás, R. “Xosé María Álvarez Blázquez: Unha Cala Na recepción Das Súas Obras poéticas Nos Xornais Galegos”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 369, Oct. 2008, pp. 189-00, doi:10.32766/brag.369.320.