Méndez Quintas, E. “Os Feitos Nas investigacións arqueolóxicas De Álvarez Blázquez”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 369, Oct. 2008, pp. 167-88, doi:10.32766/brag.369.319.