Ferro Ruibal, X. “Sarmiento, O eclesiástico Creador Do Galeguismo”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 363, Oct. 2002, pp. 217-32, doi:10.32766/brag.363.229.