[1]
P. García Martínez, “Francisco Fernández del Riego e a xente de Galicia Emigrante: historia dunha disensión produtiva”, BRAG, no. 384, pp. 321–345, Apr. 2024.