[1]
H. Monteagudo, “Manuel Rodrigues Lapa, Francisco Fernández del Riego e a edición das Cantigas d’escarnho e maldizer”, BRAG, no. 384, pp. 235–255, Apr. 2024.