[1]
X. Alonso Montero, “Sobre a poesía de Florencio Delgado Gurriarán nos seus inicios (1931-1934): poeta das cousas das terras de Valdeorras (ou sexa, poeta matriótico) e, asemade, poeta das causas (ou sexa, poeta cívico, poeta patriótico)”, BRAG, no. 383, pp. 219–223, Apr. 2023.