[1]
B. López Rodríguez, “Xela artenauta. Unha aproximación ao interese de Xela Arias por conectar a poesía con outras artes”, BRAG, no. 382, pp. 79–88, Apr. 2022.