[1]
D. Gil Arias, “Xela a diario, unha ollada dende o cotián”, BRAG, no. 382, pp. 13–17, Apr. 2022.