[1]
S. Alonso Pintos, “A liña do galego literario na gramáticade Carballo Calero”, BRAG, no. 381, pp. 229–238, Dec. 2020.