[1]
J. Beramendi, “No nacionalismo galego de anteguerra”, BRAG, no. 381, pp. 13–28, Dec. 2020.