[1]
X. Alonso Montero, “A colección Benito Soto, a primeira aventura poética na Galiza da posguerra (Pontevedra 1949-1950/1951-1952): Sobre o seu inicial agaleguismo e outras notas”, BRAG, no. 380, pp. 291–299, Dec. 2019.