[1]
P. Arias Chachero, “A aventura de editar na primeira posguerra, e dalgunhas relacións de Aquilino Iglesia Alvariño cos homes da Benito Soto”, BRAG, no. 380, pp. 275–290, Dec. 2019.