[1]
X. Alonso Montero, “O insólito compromiso cívico e literario de María Victoria Moreno, que foi como unha canción”, BRAG, no. 379, pp. 207–213, Dec. 2018.