[1]
F. Casalderrey, “A mestra e a pegada do camiño ensinado”, BRAG, no. 379, pp. 117–139, Dec. 2018.