[1]
H. M. Silveiro Fernández, “Tradiciois, terra e identidade na obra de Morales”, BRAG, no. 378, pp. 501–549, Nov. 2017.