[1]
A. Torres Queiruga, “A presenza do relixioso en Carlos Casares”, BRAG, no. 378, pp. 337–348, Nov. 2017.