[1]
I. López Silva, “A muller como tema nos textos non ficcionais de Carlos Casares”, BRAG, no. 378, pp. 259–270, Nov. 2017.