[1]
V. Feijoo Ares, “Novas aplicacións informáticas para recoller, normalizar e difundir a toponimia de Galicia. Estados dos proxectos”, BRAG, no. 377, pp. 333–364, Nov. 2016.