[1]
M. López Foxo, “A poesía última de Manuel María. Os libros que abren o seu canto final”, BRAG, no. 377, pp. 51–60, Nov. 2016.