[1]
V. Fernández Freixanes, “Lembranza do vello profesor”, BRAG, no. 376, pp. 379–384, Nov. 2015.